Més de 12.000 rerefències en articles per l' oficina i material escolar.

 

Des de fa vint anys estem al vostre servei.

 

La revolució tecnòlogica en el camp de la ofimàtica i la reprografia juntament amb la incorporació dels més moderns equips d´impressió digital han fet de repromar una de les empreses més competitives en el seu sector.